Tříkrálový koncert Sboru dobrovolných muzikantů – 6. ledna 2018