Zápis dětí do MŠ Perlička Desná II – 2. května 2018