Desenské noviny

Všeobecné informace:

Desenské noviny vydává:

 • Město Desná
 • Krkonošská 318
 • 468 61 Desná
 • IČO 262 307
 • DIČ CZ00262 307

Sídlo redakce:

 • Formát Desenských novin: A4
 • Barva: první, poslední a dle zájmu inzertní strana barevná, ostatní černobílé
 • Náklad: pohyblivý, v současné době 450 ks měsíčně (k 1. 3. 2011)
 • Perioda vycházení: měsíčně (červenec a srpen = dvojčíslo)
 • Vychází: 1. dne v měsíci resp. první pracovní den v měsíci

Podmínky inzerce:

 • Umístění inzerátu – na určených inzertních stranách
 • Cena – je počítána podle velikosti modulu (1/8, 1/4, 1/2 strany nebo celá strana), kterou inzerát v konečné podobě novin zabere. Zájemcům bude zaslán ceník inzerce.
 • černobílá inzerce 7,–Kč/1 cm2
 • barevná inzerce 10,–Kč/1 cm2
 • Dodání podkladů: do 15. dne v měsíci (v případě, že je 15. o víkendu, je uzávěrka v pátek předem, materiál dodaný po tomto termínu bude po dohodě umístěn v dalším čísle DN)
 • Formát příspěvků – pouze v elektronické podobě DOC, DOCX, JPG, PDF
 • Korektury příspěvků – kdykoli po dohodě s redakcí

Kodex redakční rady DN

Cílem Desenských novin je zajišťovat informace o činnosti radnice a o životě v obci. Z právních předpisů vyplývá povinnost poskytovat je na základě rovného přístupu k daným skutečnostem (tj. poskytovat všem skupinám obyvatel informace, které jsou pro ně důležité). Periodikum však musí umožnit i zpětnou vazbu a přiměřenou možnost předkládat alternativní zprávy a komentáře. Nemá poskytovat informace jen z hlediska jedné skupiny obyvatel reprezentované aktuálním politickým vedením obce, neboť takový přístup znamená cenzuru.

Úkolem redakční rady je:

 • koordinovat, usměrňovat práci, projednat a stanovit standardy zpracovávání příspěvků
 • posuzovat příspěvky, rozhodnout o jejich rozsahu a sporných úpravách
 • projednávat připomínky a návrhy čtenářů a navrhnout příslušná opatření
 • umožnit uveřejnění alternativních názorů vhodnou formou (rozhovor, zpráva, dopis, stanovisko)
 • s přiměřeným předstihem informovat vedení obce (starostu, tajemníka, radu, zastupitelstvo) o tématech připravovaných k uveřejnění
 • odmítnout alternativní (či jiné) sdělení, pokud je nepřiměřeného rozsahu či obsahuje urážlivé útoky nebo je psáno vulgární či nevhodnou formou
 • zachovávat nestrannost při úpravě výtisku (neznevýhodňovat a naopak nezvýhodňovat jakákoli sdělení)
 • zajistit možnost i stylistické korektury v případě obtížné srozumitelnosti textu
 • doporučit nezařazení příspěvků, které svou formou neodpovídají literární úrovni periodika
 • nesdělovat v žádném případě, kdo pro co (jakou variantu) hlasoval a není povinna sdělovat důvody svého rozhodnutí

Redakční rada ve složení Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová a Mgr. Daniela Strnadová

Pravidelné měsíční vydávání vlastního periodika má již dlouholetou tradici. Níže máte možnost nahlédnout do starších vydání našeho měsíčníku.

credito bergamasco brescia¡Incluso desde tu iPhone!Los imprevistos nunca faltan, y nuestros bolsillos no siempre están preparados para afrontarlos. comprar con tarjeta de credito por telefonoinstituto nacional de credito publicoEn caso de que no consigas devolver el dinero en el tiempo inicialmente acordado, Si necesitas un préstamo urgentemente, ¡no te preocupes! banco provincial descargar planilla tarjeta de creditoventa de autos a credito en toluca¿Necesitas hacer una reparación en casa?, ¿se te ha estropeado el coche?, ¿algún otro gasto inesperado?linea de credito santander freecomo funciona dependente de cartao de creditoCon nuestros créditos online podrás elegir libremente cuánto dinero necesitas y cómo deseas pagarlo. solicitud de credito helm bankprestamos personales solo con dniCon los préstamos rápidos de Kredito24 obtendrás tu dinero para cubrir éstas y otras necesidades. ¡Pero no te preocupes!, con Kredito24 todos los costes y honorarios estarán claros desde el principio, Si eres un cliente nuevo podrás solicitar un crédito rápido de hasta 750€ que podrás devolver en un plazo de entre 7 y 30 días. credito educativo de hermosillocon nosotros no tendrás que preocuparte por la letra pequeña.prestamos personales rapidos sin papeleosTambién podrás pagar tu préstamo online antes de su vencimiento, sin ningún coste adicional. podrás prolongar tus créditos, pagando un importe adicional. asociar mi tarjeta de credito para empezar a comprar inmediatamentehoepers recuperadora de credito 0800como comprar cash pb com cartao de creditoprestamos con altos intereses

 

 • Město Desná
 • Město Desná
 • Město Desná
 • Město Desná
 • Město Desná
 • Město Desná
Město Desná1 Město Desná2 Město Desná3 Město Desná4 Město Desná5 Město Desná6

replica watches ukcartier replicabreitling replicahttp://www.childsplayadventureland.co.uk/test.php?page=the-replica-zenith-el-primero-sport.htmlreplica watchesbell ross replicaHublot Replicareplica watchesiwc replica Online Outlet, Cheap Replica Watches UK Store, Swiss Replica Watches Sale, Free UK Shipping!!