SYMPOZIUM DESNÁ 2002 - 2013

sympozium

Sympozium Desná

 

 XII. ročník Sympozium Desná 2013

V TERMÍNU 6. až 11. května
Místo: PARK U RIEDLOVY VILY
AUKCE VYTVOŘENÝCH PŘEDMĚTŮ A SOCH – sobota 11. května
VERNISÁŽ PŘI SVÍČKÁCH – sobota 11. května ve 22:00 hodin
Výtěžek z aukce tentokrát pomůže jabloneckému sdružení ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ, které je podporou rodinám, jež se rozhodly pečovat o své zdravotně postižené děti doma. Záběr pomoci je široký od dětí předškolního věku až po vysokoškoláky….

SYMPOZIUM DESNÁ aneb DŘEVOSOCHÁNÍ MOTOROVOU PILOU

Jedno z prvních setkání sochařů a řezbářů se uskutečnilo roku 1985 v České Lípě. O patnáct let později, v roce 2000, přivedl do Harrachova umělce s motorovou pilou Ivan „Dědek“ Šmíd. V Harrachově se konaly dva ročníky. Během druhého harrachovského setkání se podařilo sochařce Dagmar Šubrtové ze Společnosti přátel v sochání motorovou pilou navázat kontakt s městem Desná. Ve spolupráci s tehdejším starostou panem Josefem Suchardou a vedoucí odboru kultury paní Jarmilou Valhovou vznikl nápad, že by mohla dřevěná díla „navštívit“ i interiér kulturního střediska. Na přelomu roku 2001/2002 byla instalována v Riedlově vile nová, na tu dobu zvláštní, výstava dřevěných plastik, která návštěvníky nadchla.

I. ročník Sympozium Desná 2002

Situace, která kolem dalšího ročníku sochání v Harrachově vznikla, byla nejasná. V návaznosti na vzniklé kontakty, využilo tedy město Desná možnosti a nová vedoucí kulturního střediska Iva Fischerová se chopila příležitosti uskutečnit první ročník Dřevosochání v Desné. Ve spolupráci s Ivanem Šmídem bylo pozváno prvních 12 sochařů, kteří se v areálu parku Riedlovy vily sešli poprvé v prvním květnovém týdnu 2002. V té době také vznikl, dodnes používaný, název této nadregionální akce – Sympozium Desná. Termín jeho konání byl promyšleně určen na dobu, kdy v Desné probíhá Velká desenská pouť. Důvod je jednoduchý, sochy, které v Desné vznikají v týdnu před poutí, si tak může prohlédnout během obrovské víkendové návštěvnosti města (15.000 lidí) co nejvíce návštěvníků. Během posledního dne tohoto prvního ročníku vznikla zcela spontánně myšlenka zakončení této akce nějakým zvláštním okamžikem. Během sobotního dopoledne byly nakoupeny svíčky, louče, natisknuty plakáty a večer se konala nezapomenutelná vernisáž při svíčkách. Otevřenou zahradu u Riedlovy vily nasvítily plamínky loučí a svíček, které byly rozmístěny kolem všech soch. Za této působivé atmosféry vznikla další tradice pro poděkování sochařům, jejich představení návštěvníkům a závěrečné rozloučení.

II. ročník Sympozium Desná 2003

Umělci již několik měsíců před akci chtěli vědět bližší podrobnosti o tomto ročníku. Napomohli tedy vzniku myšlenky a dostali téma Sympozia – Přírodní živly. Mohli si tak připravit návrh sochy, který v sochařském týdnu realizují. Zúčastnilo se 11 sochařů. Dva pozvaní malíři vytvořili malbu na dřevěném podkladu. Během tohoto ročníku vznikla Živá voda pro Desnou (autor Ivan Šmilauer) nebo socha Desana (autor Michal Sýkora), který má být novým ochráncem Desné (u Prima marketu v centru Desné). Dalšími ochránci se stal Triglav (autor Tibor Matúz) na stezce kolem Desenských vodopádů) nebo Zakletá vodní víla (Honza Švadlenka) a Neptun (Martin Komárek), které zdobí okolí desenské přehrady Souš. Poprvé byl také na tuto akci pozván další umělec, a to z cechu kovářského, který pomohl k některým sochám dotvořit jejich typické prvky jako např. trojzubec boha moří, oceánů, koní a jezdeckých závodů – tedy Neptuna.

III. ročník Sympozium Desná 2004

V tomto ročníku byl poprvé použit podtitul akce, který již v názvu říká, kam směřuje pomoc této charitativní akce. Podtitul Přinášíme radost malým, slabým a handicapovaným pomohlo naplnit 15 sochařů. Jejich díla byla umístěna v Dětském domově v Jablonci nad Nisou, v Ústavech sociální péče v jabloneckých Pasekách a na Maxově, v Evropském výtvarném centru Maják v Tanvaldu a v obou mateřských školkách v Desné. Krásná socha Tibora Matúze „Moja a všetky její děti“ se stala ústředním bodem přístupového parku Nemocnice Jablonec.

IV. ročník Sympozium Desná 2005

Podpora konkrétního projektu – Oddělení dětské psychiatrie Krajské nemocnice Liberec. Tento ročník se stal přelomovým v tom, že se poprvé v České republice konala aukce soch a plastik vytvořených během sochařského týdne. Organizátoři si uvědomili, že by mohli popularitu a velkou návštěvnost akce využít právě pro případný aukční prodej. V podvečer před vernisáží se tedy uskutečnila historická dražba, jejíž výtěžek byl věnován Oddělení dětské psychiatrie Krajské nemocnice v Liberci na nové vybavení společenských prostor pro malé pacienty.. Setkání se zúčastnilo 11 sochařů, keramička, akademický sochař Jiří Gdovín a již tradičně kováři. V historii první dražba drobných předmětů a soch vynesla 39.000 Kč. Plastiku nazvanou Štístko dostaly děti pro štěstí a lepší budoucnost.

V. ročník Sympozium Desná 2006

Podtitul Pomozte Kapce naděje je vše říkající. Motivací 15 účastníků Sympozia bylo podpořit malé pacienty s poruchou krvetvorby. Dalším novým prvkem akce bylo závěrečné promítnutí krátkého filmu na stěnu Riedlovy vily. Sochaři i diváci byly filmem nadšeni, neboť se mohli v krátké chvíli opět ponořit do přátelské atmosféry tohoto sochařského svátku. Velký dík patří řediteli desenské základní školy Stanislavu Jiroušovi, který nastavil cestu k další tradici. Nejemotivnější sochou se bezesporu stala „Kapka naděje“ autorů tedy vlastně studentů SUŠ z Tovačova. Nenarozené dítě, spící v křehké kapce, kterou jemně drží lidská ruka, nenechalo návštěvníky bez emocí. I další sochy se týkaly lidského vnímání světa od Loučení (akademického sochaře Jiřího Gdovína) k Prvnímu pokušení – o Evě a Adamovi stálice sympozií Tibora Matúze. K vysoké kvalitě a úspěšnosti celé aukce přispěl svojí profesionalitou, ale zároveň živostí a nábojem, licitátor Tomáš Ledvina. Bubenická show a Hra s ohněm skupiny Jah Jah umocnily krásnou večerní atmosféru. Aukce vynesla 64.000 Kč.

VI. ročník Sympozium Desná 2007

Vážnost situace dětských pacientů vedla organizátory stejnou cestou a Sympozium mělo opět pomáhat dětem s poruchou krvetvorby a neslo titul Pomozte Kapce naděje i letos. Kromě10 sochařů, uměleckého kováře předvedli své umění i výrobci svíček, dráteníci a autorka malování na sklo a hedvábí. Film z průběhu dřevosochání natočil tentokrát Lukáš Muller ze Studia Sebastian. Sobotní večer při svíčkách ozvláštnily etnické bubínky a tajemné tóny didjeridoo. Novinkou pátečního večera byl rockový koncert skupiny Mandragora pod otevřeným nebem. Aukcí se získalo 55.000 Kč

VII. ročník Sympozium Desná 2008

Tento ročník byl jiný, pomoc nesměřovala lidem, ale přírodě. Celým Sympoziem byla protkána láska a úcta k přírodě. Jedenáct sochařů vytvořilo sochy převážně s přírodním motivem. Podtitul „Pro Jizerky ještě krásnější“ přilákal hodně zájemců o sochy, jejichž výtěžek putoval Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Úžasná socha „Dívky z hor“ Tibora Matúze byla nakonec vydražena za rekordní částku 37.500 Kč. Také hraví medvídci V+K+M, jejíž předlohou byly večerníčkoví medvědi (autor Jan Rázek) přisunuli do aukční pokladnice 35.000Kč. Rekordem, dosud nepřekonaným, se stala konečná částka, která podpořila záchranu Jizerských hor, bylo připsáno téměř 174 000 Kč.

VIII. ročník Sympozium Desná 2009

Na osmý ročník dorazilo 14 sochařů z Čech, Moravy i Německa. Peníze získané z aukce byly věnovány Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených a handicapovaných dětí DIANA. Program tentokrát zpestřil pantomimou Michal Hecht a Iva Smištíková s dětmi z keramického kroužku, kteří vytvořili na zahradě Riedlovy vily keramického draka. Výtěžek z aukce byl opět velmi vysoký, téměř 153.000 Kč.

IX. ročník Sympozium Desná 2010 aneb „Nebuďme k sobě lhostejní“

Částka z aukce zhruba 86 000,– Kč byla věnována Oblastnímu spolku Červeného kříže v Jablonci nad Nisou. Na akci opět nechyběli šikovní sochaři a dráteník s keramikem, kteří seznámili návštěvníky s tradicí těchto řemesel. Páteční večer zpříjemnila folková skupina Jablkoň.

X. ročník Sympozium Desná 2011

Přes všechny plány organizátorů, že výtěžek bude věnován na obnovu zeleně v Desné, příroda rozhodla a řekla ne….velké zemětřesení v Japonsku změnilo plány, strukturu i zacílení akce. Vše směrovalo k pomoci Japonsku. Víkend byl zahájen pátečním rockovým koncertem hudební skupiny Mandragora. Během víkendu se v areálu parku Riedlovy vily prezentovala škola bojových umění a sportů SOSHIKI Tanvald, předvedlo se bojové umění iaidó a zazněl minikoncert skladeb pro japonskou flétnu šakuhači v podání Seizana Osaky. Aukce se zúčastnil pan Tomio Okamura, který se společně s licitátorem Janem Žílou úspěšně zhostil moderování malé i velké aukce. Největší dražební bitva se strhla o sochu Tibora Matúze „Květinové dítě“ Celkový výtěžek z malé i velké aukce 106 000 Kč byl věnován stejným dílem na pomoc Japonsku a dále pro rozvoj spolupráce Evropského výtvarného centra Sněženka ve Smržovce s Domovem Maxov. Po setmění proběhla moderní fireshow a tradiční vernisáž.

XI. ročník Sympozium Desná 2012 aneb „Ladné tvary pro křídla“

Prožili jsme: 14. – 19. května 2012

Plakát sympozium

Začali jsme úspěšně druhé desetiletí této charitativní akce

 • Sochání se zúčastnil, znovu po pár letech, čtyřnásobný mistr Evropy a vicemistr světa v TIMBERSPORTU Martin Komárek
 • Pátek 18. 5.
 • ve 20:00 hodin – koncert jablonecké skupiny Berušky u Riedlovy vily
 • Sobota 19. 5.
 • v 16:00 hodin – „Z pohádky do pohádky“ – nejmenší český herec hraje nejmenším divákům, pohádka v podání Jiřího Krytináře
 • v 17:00 hodin- autentické vyprávění o nemoci motýlích křídel
 • Zástupkyně organizace DebRA Bc. Magda Hrudková společně s EB pacientkou Petrou Koudelkovou seznámily přítomné s tím, jaké je to žít s nemocí motýlích křídel
 • v 17:30 hodin – proběhla charitativní aukce předmětů a soch ze dřeva (práce drátenická, kovářská, šperkařská, pletená, automatická kresba na látku, malované obrazy studentek Gymnázia Tanvald)
 • v 19:30 hodin – Hraní a povídání s Jiřím Krytinářem a autogramiáda jeho knihy „Dívám se vzhůru“
 • ve 21:30 hodin – vernisáž ve světle svíček a loučí
 • Rozloučení- my s umělci a umělci s Vámi (tradiční popovídání o prožitém týdnu)
 • Promítnutí krátkého filmu z celého sochařského týdne
 • ve 22:15 hodin – zahradu rozzářil krásný OHŇOSTROJ
 • Odkaz na stránky organizace DebRA
 • http://www.facebook.com/…409648088419
 • http://www.debra-cz.org/
VÝTĚŽEK Z AUKCE DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ A SOCH

obrazek Zástupkyně organizace DebRA Bc. Magda Hrudková a pacientka s EB Peťka Koudelková převzaly z rukou starosty města Marka Pietra těsně po aukci symbolický šek na 63.294 Kč.
I po oficiálním ukončení akce probíhal velice čilý poaukční prodej. Ti zájemci, kteří váhali připojit se do děje během aukce, museli tedy svádět dodatečný „souboj“ o sochy.
Socha „4+2 aneb Posezení u zelených mužíků“ měla v pondělí (tedy 2 dny po aukci) další čtyři vážné zájemce** o koupi. Všichni zájemci měli stejné podmínky a mohli přisazovat částky.

Celková částka z prodeje soch k 1. červnu je 118.536,–Kč

„4+2 aneb Posezení u zelených mužíků“ má již svého majitele.

Vlastně majitelku neboť závěrečné aukční finále o dílo Davida Smrčky z Desné patřilo dvěma ženám. Byl to nelítostný souboj, který trval s malými pracovními přestávkami několik dní. V pondělí 28. 5. se rozhodlo. Poslední přihozená částka byla 501 Kč a tak závěrečná suma, kterou byla nová majitelka sochy za ni ochotna dát, skončila na 21.002,–Kč (vyvolávací cena 13.472 Kč + 2 Vesko stravenky)
S dovolením nové majitelky díla „4+2…“ bych chtěla zveřejnit její důvody jít do aukce a pokračovat v ní do posledního příhozu. Nová majitelka, paní doktorka, chcete-li druhým domovem, tím chalupářským, deseňačka mi napsala a poté i vysvětlila vztah k celému Sympoziu Desná 2012: „Pohltila mě celková atmosféra akce, kterou lidé nepochopí, když ji nezažijí. Hlavním důvodem však byl smysl akce, proč a pro koho byla určena. Mám k tématu Vaší aukce vztah. Moje maminka byla primářkou na kožní klinice v Emauzích, věnovala se mimo jiné léčbě nemoci zvané lupus erthematodes, což je nemoc "motýlích křídel“.
Na tuto chorobu zemřela moje paní profesorka kreslení, kterou moje maminka léčila" A vysvětluje dále: „Sama jsem touto paní profesorkou kreslení hodně ovlivněna, dodnes na ní vzpomínám jako na krásnou a kultivovanou dámu. Stále se věnuji malování, ač toto vzdělání nemám, jsem členkou Výtvarné skupiny lékařů“

I.F.: Začalo mě tedy zajímat, kdo je tato vnitřně (mmj. i vzhledově) krásná dáma. Více informací jsem tedy získala ze článku Zdravotnických novin, který je této paní doktorce a malířce věnován.

Na dotaz ZN z léta 2011 paní doktorka ke svému výtvarnému nadání ještě uvádí:
ZN: „Měla jste možnost rozvíjet tento svůj talent dál?“
MUDr. Z.D.:
„Měla jsem štěstí. Maminka pro mne, mou sestru a bratra našla učitelku kreslení. Paní malířka Helena Šindelářová-Žváčková byla žákyní Jana Zrzavého. Byla to až mystická bytost, malovala květiny, madony a tanečnice. V jejím podkrovním bytě byly stěny pokryté obrázky, nábytek omalovaný květinami a vonělo to tam terpentýnem, čajem a sušenkami. Kreslili jsme podle reprodukcí soch v knížkách, podle připravené předlohy, ale také jsme volně tvořili. Paní malířka nás laskavě vedla a opravovala. Studovala i ve Francii a psala básně ve francouzštině. I díky ní a zvláště naší mamince jsem na tento jazyk a kulturu hodně orientovaná. Na konci 70. let tatínek náhodou viděl výstavu Výtvarné skupiny lékařů. Přál si, abych se pokusila o přijetí. Předložila jsem tedy své obrázky komisi, ta je posoudila a měla jsem tu čest připojit se. Výstav této skupiny se zúčastňuji jako autorka a pomáhám i s jejich organizací. Na velké expozici ve Starých Hradech u Libáně jsem měla čtyřiadvacet obrazů, plastiky a restaurátorské práce. Ráda jsem také modelovala z moduritu. Udělala jsem si z něj vodní vílu, panenky s růžemi v náručí a na kloboučku nebo čerty jako dárky na Mikuláše. Těší mě připravovat maličkosti pro radost a z lásky.“
„A tato silná vzpomínka a ovlivnění mojí učitelkou kreslení byly důvodem, proč jsem chtěla přispět a sochu získat.“

I.F: Paní doktorko, děkujeme Vám!

I výtěžek z tohoto poaukčního prodeje bude věnován organizaci DebRA na nákup zdravotních prostředků pro pět dospělých pacientů s EB.

Zdroj: Zdravotnické noviny 7/2011