pout

Velká desenská pouť

Tradice poutí má u nás kořeny ve středověku, už od počátku měly nejrůznější charakter. Pouť je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam. V křesťanské Evropě se k cílům náboženských poutí soustředil veškerý společenský život (včetně komediantů). Pouti se konaly k místním kostelům v den jejich zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona.

V Desné se slaví pouť v den Nanebevstoupení  Páně, tedy šest týdnů po Velikonocích. Poprvé to bylo 10. května roku 1891. Souvisí to se starokatolickým kostelem, který nese stejné jméno (tedy Nanebevstoupení Páně). Vysvěcen byl 19. října roku 1890. Také naše pouť se stala zábavním parkem se spoustou atrakcí, stánků a různých programů. Tradice ale zůstala zachována v termínu jejího konání, který je pohyblivý, neboť závisí na prvním jarním úplňku a následných Velikonocích.

VELKÁ DESENSKÁ POUŤ 2014
  • termín konání 30. května až 1.června 2014
  • cena za 1 m2/1 den 100 Kč
  • Informace o pronájmu místa – telefon 483 383 012

Podle článku č. 6 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 ze dne 15.12.2010 činí sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den za umístění prodejních zařízení v době tradičních poutí v Desné (datum konání desenské pouti je 6 týdnů po velikonočních svátcích), a to v sobotu a v neděli 100,– Kč. V pátek je sazba snížená.

 
VELKÁ DESENSKÁ POUŤ 2013
  • termín konání 10. až 12. května 2013
  • cena za 1 m2/1 den 100 Kč
  • Informace o pronájmu místa – telefon 483 383 012

Podle článku č. 6 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 ze dne 15.12.2010 činí sazba poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den za umístění prodejních zařízení v době tradičních poutí v Desné (datum konání desenské pouti je 6 týdnů po velikonočních svátcích), a to v sobotu a v neděli 100,– Kč. V pátek je sazba snížená.

Více informací na stránkách města: http://www.mesto-desna.cz/…ZV042010.pdf