Informace ISVS

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím podle standardu ISVS

1. Oficiální název 
Město Desná

2. Důvod a způsob založení 
ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
§ 1 
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 
§ 2 
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení 
Město Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v Jiz. horách, 
tel. a fax: 483 383 167, email: epodatelna@mesto-desna.cz

provozní doba na MěÚ: 
pondělí od 7.00 –17:00 
úterý od 7.00 –15:00 
středa od 7.00 –17:00 
čtvrtek od 7.00 –14:30 
pátek od 7.00 – 14:00,

nebo pomocí SMS zpráv na sms centrum: 736 300 335

Oficiální stránky města: www.mesto-desna.cz

5. Případné platby 
můžete poukázat na účet : 19–963256359/0800 – ČS a.s. Jablonec nad Nisou

6. IČO 
262 307

7. DIČ 
CZ00262307 obec je plátce DPH

8. Rozpočet obce

Rozpočtový výhled obce

9. Žádosti o informace 
Místo a způsob, jak získat příslušné informace. 
Informace lze získat osobně na Městském úřadě v Desné. Poštou na uvedené adrese a e-mailem odeslaném na uvedenou adresu.

10. Příjem žádostí a dalších podání 
žádosti a podání je možno uskutečnit na Městském úřadě v Desné, Krkonošská 318 v úředních hodinách či e-mailem na adresu:epodatelna@mesto-desna.cz

Elektronická adresa první elektronické podatelny: epodatelna@mesto-desna.cz

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu v Desné.

Elektronická adresa druhé elektronické podatelny: starosta@mesto-desna.cz

ID datové schránky: 8pva7vt

je určena pro příjem, zasílání a podání veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu v Desné opatřených zaručeným elektronickým podpisem.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích: 
Městský úřad Desná 
Krkonošská 318 
468 61 Desná

11. Opravné prostředky 
Proti rozhodnutí Městského úřadu v Desné lze podat písemné odvolání prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Desné. 
Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů) 
Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele. 
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). 
Odvolání učiněné písemně lze podat:

  • poštou na adresu: Městský úřad Desná, Krkonošská 318, Desná, 468 61
  • osobně na Městském úřadu v Desné v úředních hodinách
  • ústní odvolání lze podat na Městském úřadě v Desné.

12. Formuláře 
Formuláře můžete získat na Městském úřadu v Desné v úředních hodinách.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací 
Řešení životních situací je shrnuto v této části našich stránek. Situace jsou rozděleny na přírodní vlivy a styk s úřady.

14. Nejdůležitější předpisy 
Jednání zastupitelstva se řídí podle jednacího řádu, Usnesení zastupitelstva městaUsnesení rady města
Ostatní dokumenty můžete shlédnout zde.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací 
Sazebník úhrad za poskytování informací.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

17. Seznam organizací 
Město Desná je zřizovatelem příspěvkových organizací: 
Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 
Zdravá mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

18. Software využívaný pro zpracování dat Městský úřad Desná využívá ke své činnnosti a zpracování dat informační systém KEO společnosti ALIS s.r.o., Česká Lípa.

credito bergamasco brescia¡Incluso desde tu iPhone!Los imprevistos nunca faltan, y nuestros bolsillos no siempre están preparados para afrontarlos. comprar con tarjeta de credito por telefonoinstituto nacional de credito publicoEn caso de que no consigas devolver el dinero en el tiempo inicialmente acordado, Si necesitas un préstamo urgentemente, ¡no te preocupes! banco provincial descargar planilla tarjeta de creditoventa de autos a credito en toluca¿Necesitas hacer una reparación en casa?, ¿se te ha estropeado el coche?, ¿algún otro gasto inesperado?linea de credito santander freecomo funciona dependente de cartao de creditoCon nuestros créditos online podrás elegir libremente cuánto dinero necesitas y cómo deseas pagarlo. solicitud de credito helm bankprestamos personales solo con dniCon los préstamos rápidos de Kredito24 obtendrás tu dinero para cubrir éstas y otras necesidades. ¡Pero no te preocupes!, con Kredito24 todos los costes y honorarios estarán claros desde el principio, Si eres un cliente nuevo podrás solicitar un crédito rápido de hasta 750€ que podrás devolver en un plazo de entre 7 y 30 días. credito educativo de hermosillocon nosotros no tendrás que preocuparte por la letra pequeña.prestamos personales rapidos sin papeleosTambién podrás pagar tu préstamo online antes de su vencimiento, sin ningún coste adicional. podrás prolongar tus créditos, pagando un importe adicional. asociar mi tarjeta de credito para empezar a comprar inmediatamentehoepers recuperadora de credito 0800como comprar cash pb com cartao de creditoprestamos con altos intereses

Stáhněte si

Popis souboruTypVelikost
Kb

 

  • Město Desná
  • Město Desná
  • Město Desná
  • Město Desná
  • Město Desná
  • Město Desná
Město Desná1 Město Desná2 Město Desná3 Město Desná4 Město Desná5 Město Desná6

replica watches ukcartier replicabreitling replicahttp://www.childsplayadventureland.co.uk/test.php?page=the-replica-zenith-el-primero-sport.htmlreplica watchesbell ross replicaHublot Replicareplica watchesiwc replica Online Outlet, Cheap Replica Watches UK Store, Swiss Replica Watches Sale, Free UK Shipping!!