Čím je Desná zajímavá

 1. Je zde první „Dům pečovatelské služby“ v naší republice z roku 1973.
 2. V Desné vede ozubnicová železnice viz : Stavba ozubnicové železnice |s maximálním stoupáním až 58 promile, které je největším v České republice.
 3. Část území města Desná se nachází v síti Natura 2000 s cílovým druhem ochrany: tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a sýc rousný (Aegolius funereus).
 4. Na území města se nachází vodní nádrž Souš, která je zásobárnou pitné vody pro aglomeraci Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska.
 5. Nachází se zde Protržená přehlada na Bílé Desné viz: Katastrofa na Bílé Desné  , která znamenala největší katastrofou na vodních dílech ve střední Evropě.
 6. Celé území města se nachází v „Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory“: http://www.jizerskehory.nature.cz
 7. V přehradní štole na Bílé Desné se nachází významné zimoviště netopýrů. Zahrnuto Ministerstvem životního prostředí do evropsky významných lokalit.
 8. V Desné se uspořádaly některé disciplíny při I. Zimní Olympiádě s Orbitem pro děti.
 9. V Desné se nachází "cyklostezka Járy Cimrmana:http://www.tanvald.cz/pg.php?…
 10. Naleznete zde Městský sportovní areál viz:  Sport , který je nejlépe vybaveným areálem v regionu ( fotbalové hřiště s umělým povrchem třetí generace, lehkoatletický areál, čtyři víceúčelové hřiště s umělým povrchem, antukový kurt).
 11. V Desné byla dne 24.4.2007 otevřena první veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v České republice. ( u Riedlovy vily )
 12. V Národním divadle v Praze jsou použity keramické kohoutky u vodovodních baterií vyrobené ve společnosti Jizerská porcelánka s.r.o. Desná, která mimo jiné vyrábí ve spolupráci s Českým porcelánem a.s. Dubí u Teplic porcelánové rukojeti s cibulákovým vzorem pro jídelní příbory.
 13. V Desné se nachází skokanské můstky s umělou hmotou.
 14. Město Desná jako první město v České republice začalo pro své potřeby využívat automobil s hybridním pohonem – Honda Civic Hybrid. ( 24.4.2008)
 15. Město Desná za pomoci dotace od SFDI na mezinárodní silnici I/10 použilo jako první (11/2008) v České republice inteligentní přechody 3. generace (detekce chodců, 3D značení, přisvětlení přechodu pro chodce svítidly s asymetrickou vyzařovací charakteristikou a bílou barvou světla, barevných LED zapuštěných návěstidel, dopravní značka IP6 s průsvitným symbolem a instalovanými LED elementy ve tvaru chodce).
 16. Desná-Pustinská je nejstrmější vlakovou zastávkou v ČR se stoupání až 5,6 procenta. (provoz zahájen 20.8.2010)