Předvánoční MUZICÍROVÁNÍ Sboru dobrovolných muzikantů – 9. prosince 2017