Veřejná vyhláška – OOP – výjimka ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma