Oznámení veřejnou vyhláškou – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci