Formuláře ke stažení

FORMULÁŘE  STAVEBNÍHO ÚŘADU

Formuláře dle stavebního zákona

 

FORMULÁŘE K POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU MĚSTA NA ČINNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Pravidla pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města

Žádost o finanční příspěvek  z rozpočtu města na rok 2018

Vyúčtování finančního příspěvku na rok 2018