Turistické cíle

Desná – Výchozí místo pro turistiku a výlety [zpět]

panorama13

Město Desná

Z Desné si můžeme vyšlápnout v létě pěšky, nebo na kole. V zimě pěšky, nebo na běžkách. Trasy jsou dobře barevně značené s rozcestníky s počtem kilometrů do našeho cíle. Z Desné doporučujeme tyto výlety:

  • Desná, Příchovice, Štěpánka – rozhledna, Rejdice, Vysoké nad jizerou.
  • Kořenov, Harrachov – Krkonoše.
  • Kořenov, Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, Zlaté návrší, Vrchlabí, Trutnov, Pec pod Sněžkou, Krkonoše.
  • Horní Polubný, Jizerka, Bukovec, rašeliniště Jizerky – Malá Jizerská louka.
  • Souš, Smědava – hora Jizera, Smrk, rašeliniště na Čihadlech, horolezecké skály Paličník, Ořešník, Frýdladské cimbuří, Zvon a mnoho dalších.
  • Souš, Smědava, Hejnice, lázně Libverda, Frýdland – zámek, Nové město pod Smrkem, hraniční přechod – Polsko, lázně Swieradow Zdrój.
  • Desná I, památník Protržené přehradě, Mariánskohorské boudy.
  • Z Bedřichova – trať Jizerské padesátky, celé Jizerské hory dobře přístupné v létě na kole, v zimě na lyžích, dobře značené turistické stezky.

Desenské nádraží [zpět]

stažený soubor

Desenské nádraží

Leží na trati z Tanvaldu do Harrachova. Více informací.

Budova městského úřadu [zpět]

mestsky_urad_desna-300x204

Městský úřad

Budova městského úřadu v Desné je dnes v centru města, obklopená panelovými domy. Původní romantická vila Heinricha Kobrtsche, majitele pivovaru v Horním Tanvaldě, stála uprostřed zeleně, v rozvolněné zástavbě malého podhorského městečka. Více informací.

Riedlova vila [zpět]

_DSC98~1

Riedlova vila

Riedlova vila stojí na místě někdejších vodoléčebných lázní Dr Josefa Schindlera. Nechal si v roce 1895 postavit syn sklářského krále Josef Riedel mladší. Právě v tomto roce Josef Riedel senior umírá, ale rodí se syn Walter. Když Josef Riedel junior v roce 1924 zemřel, zanechal velké dědictví svým dvěma synům Waltrovi a Arnnovi. Walter Riedel částečně vnitřně a u vchodu vilu v roce 1927 přestavěl. Žily v ní tři generace Riedelů až do roku 1945, kdy byl majetek zkonfiskován. Dnes je ve vile městské kulturní, vzdělávací a informační středisko, dále školka a jsou zde dobře uloženy městské kroniky. Je zde stálá expozice historie Desné. Více informací.

Riedlova hrobka [zpět]

Hrobka

Riedlova hrobka

Je to rodinná hrobka, kterou dal vystavět velkopodnikatel sklář Wilhelm Riedel pro svého otce v letech 1889/90. Je postavena v novorománsko-gotickém slohu z hořického pískovce a muchovské žuly. Situována je na rozhraní Potočné a Dolního Polubného, odkud se i po smrti mohl „sklářský král“ dívat na své sklárny. Velmi impozantně působí kryptová kaple s věžičkou, kde kdysi vyzváněl zvon – stavitelské dílo Adolfa Bürgera z Liberce, zaujímá dominantní polohu na náhorní plošině a patří  jistě k nejvzácnějším skvostům města Desná. http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/922-riedlova-hrobka-desna.html

Protržená přehrada [zpět]

DDT4a4d6f_03lb09j2

Protržená přehrada

Protržená přehrada Desná byla vybudována na řece Bílé Desné v Jizerských horách. Stavba v nadmořské výšce 806 m.n.m., ležící nad obcí Desná v Jizerských horách v katastrálním území obce Albrechtice v Jizerských horách byla dokončena v roce 1915. Přehrada se 18. září 1916, zhruba po roce existence, protrhla a smetla část obce Desná. Jedná se o největší katastrofu v rámci protržení přehrady v Čechách. To mělo katastrofické následky.Povodňová vlna způsobila nejen obrovské materiální škody, ale vyžádala si i 65 lidských životů.
Jedná se o unikátní zbytky protržené přehrady, jejíž nevhodná technologie stavby po katastrofě sloužila pro bezpečnější výpočty dalších přehradních konstrukcí, budovaných po roce 1916.
V roce 1996 byla prohlášena za kulturní památku. Dodnes se z hráze dochovala šoupátková věž, zbytky hráze a podzemní štola, kterou se odváděla voda do sousední nádrže Souš. https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehrada_Desn%C3%A1Katastrofa na Bílé Desné

 

Pomník protržené přehrady [zpět]

Památník obětem Protržené přehrady

Pomník

V  Desné I u Karnethova mostu je balvan přivalený v roce 1916 vodou z protržené přehrady. Slouží jako památník této fatální události. Je součástí naučné stezky, která začíná v centru města v parku u Zvoničky a končí v areálu Protržené přehrady. http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/912-pomnik-obetem-protrzene-prehrady-desna.htmlINFORMACE

Krömerova bouda [zpět]

stažený soubor

Krömerova bouda

495775-original1-0r8c3

Krömerova bouda dnes

Byla turistická chata vybudovaná roku 1917. Stála v Jizerských horách u paty přehrady Desná (známé též pod označením Protržená přehrada). Toto vodní dílo se 18. září 1916 protrhlo a jeho torzo se stalo oblíbeným cílem turistických výletů. Roku 1926 se podoba objektu změnila. Tehdy získala dřevník, sklep a v jejích prostorách se mohli turisté i ubytovat. Po druhé světové válce, v prosinci 1945, ale bouda vyhořela. Protože budovu vlastnil příslušník německého národa, existoval předpoklad, že žháři byli členové některé z Revolučních gard, jimž se také přezdívalo rabovací, které do Jizerských hor ležících v Sudetech přišly z československého vnitrozemí. V červnu 2016 se ovšem v tisku objevila zpráva, že boudu zapálili dva čeští turisté při neopatrné manipulaci s konzervou na kamnech. Více informací.

Panská pila [zpět]

1

Panská pila

Panská pila hraběte Mikuláše (Nicolaus) Des Fours-Walderode je pro nás zajímavá hlavně v souvislosti s katastrofou, k níž došlo na Bílé Desné v roce 1916. Více informací

Souš [zpět]

DSC_0940

Souš

Vybudovaná byla na Černé Desné v letech 1912 – 1915. Jedná se o sypanou hráz, proto byla
po katastrofě na Bílé Desné provedena přestavba (1924 – 1927), která měla zvýšit její stabilitu a zvětšit objem nádrže. V letech 1953 – 1954 proběhly další dílčí technické úpravy na hrázi.
V 6 0. letech se stala vyhledávaným rekreačním střediskem (na březích se tábořilo, výletníky vozil parník, provozoval se jachtařský sport, byla tu půjčovna loděk).
V letech 1971 – 1973 byla opět vypuštěna, prováděly se úpravy pro nové využití – bylo rozhodnuto o zrušení možnosti koupání a Souš se stala vodní nádrží plnící vodohospodářskou funkci, slouží jako zdroj zásobování pitnou vodou. V roce 1974 tu byla postavena úpravna vody. Silnice vedoucí kolem Souše do Bílého Potoka a dále do Frýdlantu je vzhledem ke klimatickým podmínkám zhruba od konce října do konce dubna uzavřena. http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/667-prehrada-sous.html

Vodopády na Černé Desné [zpět]

Vodopády Desná2

Vodopády na Černé Desné

Vodopády na Černé Desné jsou od 1. července 2013 vyhlášeny přírodní památkou.
Koryto Černé Desné je plné peřejí, kaskád, kotlů a větších či menších vodopádů, které vymodeloval vodní proud. Řeka protéká divokým údolím vedoucím od přehrady Souš do Desné. Vodopády jsou vlastně tvořeny žulovými stupni. Některé byly novodobě pojmenovány (Hrncový, Bukový, Dlouhý, Plotnový). Největší z nich měří asi 10 metrů a nachází se zhruba v polovině vzdálenosti mezi Souší a Desnou. V úseku vodopádů má Černá Desná značný spád. Jedná se o pro táhlé území kolem toku řeky, které začíná jezem zadržujícím vodu pro níže položenou malou vodní elektrárnu a končí bývalým přemostěním cesty z osady Novina
Přírodní památka Černá Desná začíná u nejspodnějšího vodopádu, který se jmenuje Plotnový podle svého tvaru. Je dlouhý asi dvacet metrů a upoutá velkými lasturovitě zprohýbanými skalními plotnami. Při chůzi proti proudu, kdy jsou vodopády a kaskády nejlépe vidět, následuje Dlouhý vodopád, jenž má výšku jedenáct metrů. Dalším je vodopád Bukový, hned nad ním je atraktivní a unikátní tři metry vysoký vodopád Hrncový, jehož jméno vzniklo podle obřího žulového hrnce, který je jedním z nejdokonalejších svého druhu v republice. Vodopády na Černé Desné jsou od 1. července 2013 vyhlášeny přírodní památkou. http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/13821-do-udoli-cerne-desne-za-vodopady.html

Ozubnicová železnice Tanvald – Kořenov [zpět]

phoca_thumb_l_18-09

Zubačka

Stavba tratě byla dokončena na v roce 1902. Stala se důležitou mezinárodní průmyslovou tepnou vedoucí z Tanvaldu přes Novosvětský průsmyk do Sklarszkie Poreby. Přepravovalo se po ní vysoce kvalitní hornoslezské uhlí, sklo, porcelán a jiné výrobky i suroviny. Je zajímavou kulturní a technickou památkou a patří mezi nejstrmější tratě v Čechách. Na sedmikilometrovém úseku jsou tři úseky s Abtovým systémem dvoupásnicových ozubených lišt. Na trase je několik tunelů, z nichž je nejdelší Kořenovský tunel měřící 932 metrů. Mezi Kořenovem a Harrachovem, kde vlak končí, je zajímavý Jizerský viadukt a Harrachovský tunel. Ozubnicové historické motorové lokomotivy na trati jezdí při pořádání historických jízd v období červen – září. http://www.zubacka.cz/

Karnethův mlýn [zpět]

19160

Karnethův mlýn

Nachází se v Desné I u památníku Protržené přehrady, balvanu přivaleného vodou. I když letopočet na zdi domu hlásá rok 1815, existují domněnky, že pochází už z doby původní osady Desfoursov a je nejstarším domem v Desné. Jde skutečně o mlýn na obilí a o kus dále se dochovaly ještě zbytky náhonu k pohonu jeho mlýnského kola. Stavba si zachovala svůj původní vzhled, střecha je přestavěna.

Stará brusírna [zpět]

Stojí v Desné I těsně nad školkou čp. 74. Jedná se o starou brusírnu s unikátní mansardovou střechou. Je to kulturní památka. Je na ní tabulka s nápisem: “Assicurazioni Generali in Triest. Errichtet 1831.” (Všeobecná pojišťovna v Terstu. Zřízeno 1831.). Kdysi před ní stával mohutný jilm. Pokud se podíváte přes plot, uvidíte, že po něm zbyl pařez o průměru 167 cm – majitel ho využil jako květinovou skalku.

Jizerská porcelánka [zpět]

547c247a88da98e0cf5a0300

Jizerská porcelánka

Jizerská porcelánka čp. 167 a 138 stojí nad balvanem (památník Protržené přehrady) v Desné I. Jde o společnost s. r. o. Pracuje zde mnoho obyvatel Desné I. Vyrá. bí se zde technický a laboratorní porcelán (např. pojistky, formy na rukavice). Byly zachovány původní technologie výroby. Jde o tradiční recepturu bílého a barevného porcelánu. http://www.jipo-desna.cz/

Skokanské můstky [zpět]

0_120214110228

Skokanské můstky

Nacházejí se v Desné I na Malé Straně. Byly vystavěny v roce 1978 a slouží Jizerskému klubu lyžařů. Pořádají se tu  závody žactva a dorostu ve skoku na lyžích a v severské kombinaci. Jsou zde tři můstky a kvalitní zázemí pro sportovce i rozhodčí. V blízkosti stojí Chata U můstků (v osmdesátých letech sloužila stavba jako ubytovna pro závodníky).

Schody na Mariánskou horu [zpět]

svaté schody

Schody na Mariánskou horu

Žulové schody najde zájemce v  Desné I. poblíž Údolní silnice, která zde začne prudčeji stoupat. Je zde umístěn ukazatel. Schodů je údajně 365. Prý byl při stavbě položen každý den v roce jeden. Schody si podle pověsti postavili dělníci, kteří chodili každý den z Mariánské Hory do Desné za prací. http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/13307-marianskohorske-svate-schody.html,  fotografie

Desenský hřbitov [zpět]

_DSC1994

Desenský hřbitov

Byl vybudován na Březovém kopci v roce 1884 (předtím sloužil Desné hřbitov v Albrechticích). Honosnější hrobky s německými nápisy patří vesměs zdejším podnikatelům, představitelům města, stavitelům. Pod malými kříži odpočívají chudí skláři a brusiči skla. Je zde i hromadný hrob obětí katastrofy na Bílé Desné.

Starokatolický kostel [zpět]

starokat. kostel Desná

Starokatolický kostel

Byl vysvěcen 19. října 1890 jako první kostel v Desné. Je zasvěcen Nanebevstoupení Páně. Jeho dva zvony se poprvé rozezněly 18. října. Stojí na Březovém kopci (dnes ulice Sokolská) v Desné I, nad kinem. Kostel byl postaven v pseudogotickém slohu stavitelem Štěpánem Umannem z Dolního Polubného za 20 000 zlatých. Oltář je dílem Jindřicha Černého, oltářní obraz Krista namaloval Antonín Sturm z Rychnova u Jablonce. Společně s kostelem je kulturní památkou i přilehlá fara. Více informací. http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/12551-kostel-nanebevstoupeni-pane-desna.html

Římskokatolický kostel [zpět]

20

Římskokatolický kostel

Byl postaven jako druhý kostel v roce 1903. Stojí v Desné I mezi panelovými domy. Je zasvěcen Nanebevzetí Pany Marie. Vystavěl ho pro zdejší katolickou obec Karel Pekárek. Původní výzdoba kostela se nedochovala, zůstaly pouze staré varhany. Více informací.

Kino [zpět]

desna006

Desenské kino

V Desné I je stále v provozu kino čp. 295. Budova je z roku 1927, byla postavena za necelých 6 měsíců. Vlastní ji městský úřad, který ji v současnosti pronajímá. V přízemí je kromě kinosálu také dobře zavedená kavárna a z bývalého sklepa je diskotéka. Původní název byl Hvězda, pak bylo přejmenováno na Máj, v současné době má název Alfa a slouží jako kulturní a společenské centrum. Více informací.

Finské domky [zpět]

6249-gallery1-vilkh

Finské domky

První etapa jejich výstavby začala v roce 1959. Stěhovali se do nich nově příchozí obyvatelé Desné, kteří sem přicházeli za prací. Jde o velmi zajímavé sídliště 18 dřevěných domků. Ty byly stavěny po celých Čechách. Šlo o levnější řešení bytové otázky. Sídliště leží vysoko v Desné I (ulice Sokolská, Finská a Sluneční).

Desenské sklárny Preciosa – Ornela a.s. [zpět]

dscn3763_201310072120020

Desenské sklárny

Velmi zajímavý je pohled na opravené sklářské hutě Desenskou, Polubenskou a Příchovickou zdejší akciové společnosti Preciosa Ornela. Kromě toho je zážitkem vidět unikátní ruční výrobu foukaného skla. Nejčastěji se zde pracuje s křišťálem, ale vyrábí se zde i barevné sklo. Prodává se hlavně do zahraničí. Výrobky je možné si prohlédnout ve vzorkové prodejně na Krkonošské ulici, naproti hlavní vrátnici. Podnik zaměstnává většinu zdejších obyvatel.

Sedmidomky [zpět]

1600x1200_bUfMc9

Sedmidomky

Jsou starou dominantou Desné III. Již zdálky jsou vidět vysoko nad ostatními domy. V roce 1905 je dal pro své dělníky po
stavit sklářský král Josef Riedel. Jsou celé ze dřeva.

Sklář [zpět]

kd_sklar_desna_1_denik-630

Kulturní dům Sklář

Původní hotel Sklář byl postaven v druhé polovině 19. století. Byl velmi vyhledávaný a dobře umístěný. Stojí vedle Polubenské huti v Desné III. Velmi oblíbené byly taneční zábavy ve zdejším sále a působil zde ochotnický divadelní soubor. Divadelní sál se dochoval dodnes a slouží městu k pořádání divadelních a hudebních kulturních akcí. V přízemí je podniková jídelna.

Kaplička na Novině [zpět]

00006bf59_dcf37e

Kaplička na Novině

Byla vystavena kolem roku 1850. Jde o malou lesní stavbičku. Kaplička byla postavena na holé vyžďářené planině. Dnes zde stojí zrovna tak starý les, jako je ona sama. Turista ji najde mezi Souší a Novinou. Poblíž stojí kdysi známá Feixova bouda. Dnes slouží budova jako penzion.

Jizerskohorské pomníčky [zpět]

jhp

Jizerskohorské pomníčky

Je jich zde opravdu mnoho. Od obyčejných až po honosné. Kamenné desky, křížky, dřevěné tabulky a jiné. Jsou všude možně po lesích, lukách i u obydlí, rozesety po celých našich horách. Jsou němými svědky připomínajícími různé lidské osudy. V současnosti jsou vyhledávány zdejšími lidmi i turisty. V minulosti byl založen spolek, který se o pomníčky a křížky stará. Některé jsou na špatně přístupných místech, za jinými vás dovedou turistické ukazatele.