Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Desná