Záměr na prodej dílu z pozemku pč. 391 v k. ú. Desná I