Záměr na pronájem části cca 150m2 z pozemku pč. 925/1 v k.ú. Desná III