Záměr na pronájem pozemku pč. 951 v k. ú. Desná III