Záměr na pronájem pozemku pč. 878 v k.ú. Desná III