Záměr na propachtování pozemků pč. 1009,894/1,234 v k.ú. Desná II