Záměr na prodej pozemku pč. 1499/1 v k.ú. Desná II