Záměr na prodej pozemků pč. 1010, 1011, 1029 v k. ú. Desná I