Záměr na pronájem pozemků pč.1288, 1289/2 v k.ú. Desná I na dobu neurčitou