Usnesení o provedení další elektronické dražby (dražební vyhláška)