Záměr na pronájem části cca 50m2 z pozemku pč.406/1 v k.ú. Desná I