Oznámení veřejnou vyhláškou – OOP – přechodná úprava provozu