Záměr na pronájem pozemku pč. 703/1 v k.ú. Desná III