Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou – Optická síť SFERIA I.etapa