Záměr na prodej pozemku pč. 430, jehož součástí je stavba – objekt k bydlení čp.824 v k.ú. DIII