Záměr na prodej pozemku pč.75,74,73 jehož součástí je stavba – dům občanského vybavení čp. 633 ve v k.ú. DII