Záměr na prodej pozemku pč. 1178 a pč. 1177, jehož součástí je stavba – víceúčelový dům čp. 597 vše v k.ú. DII