Záměr na prodej pozemku pč. 391, jehož součástí je stavba – bytový dům čp. 31 v k.ú. DI