Veřejná vyhláška – oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje