Výběrové řízení formou poptávky – pořízení přenosných radiostanic Motorola a nových baterií do stávajících radiostanic