Výběrové řízení formou poptávky – zhotovení sádrokartonových příček, izolace, fólie, montáže ocelových zárubní a to včetně materiálu+režie v přízemní části budovy čp.500