Výběrové řízení formou poptávky – nákup suchého drceného kameniva frakce 4/8 pro zimní údržbu místních komunikací