Vyrozumění pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy volebních komisí města Desná o konání školení

Skip to content