Závěrečný účet Mikroregionu Tanvaldsko a výsledky hospodaření za rok 2021

Závěrečný účet Mikroregionu Tanvaldsko (IČO:70852871) a výsledky hospodaření za rok 2021 byly projednány shromážděním starostů na zasedání konaném dne 23.6.2022.

https://mesto-desna.cz/mikroregion-tanvaldsko/zaverecny-ucet-mikroregionu-tanvaldsko/mt2021/

Skip to content