Naučná stezka Riedelova hrobka – Riedelova vila

Dvě významné kulturní památky v Desné, a to Riedlova vila a Riedlova hrobka jsou spojeny značenou naučnou stezkou, která vznikla za podpory Fondu malých projektů česko-polské spolupráce v Euroregionu Nisa.

Začátek stezky je situován u Riedlovy vily u silnice I/10 vedle hasičské zbrojnice. Zde je umístěn první informační panel s mobiliářem v podobě dvou laviček a byla tu rozšířena stávající odstavná plocha pro osobní automobily. Značená stezka pak vede mírným stoupáním do lokality „Parlament“, kde je instalován druhý naučný panel informující o historii i současnosti sportování v Desné. Třetí panel v téže lokalitě o kousek dále je pak věnován turistické prezentaci partnerské polské obce Podgórzyn. V blízkosti železničního mostu protínajícího ozubnicovou železnici další z panelů popisuje vývoj na této významné technické dopravní památce. U Riedlovy hrobky se pak nachází poslední pátý informační panel, jenž se věnuje sklářství v Desné. Na tomto zastavení také naleznete mobiliář v podobě dvou laviček a jednoho odpadkového koše.

Trasa je určena pro širokou veřejnost a díky tomu, že každý panel vedle češtiny obsahuje také německý a polský text si mohou návštěvu stezky naplno užít i sousedé z Polska a z německy mluvících zemí. Propagační aktivitou tohoto počinu je vydání osmi tisíc skládajíc letáků popisujících v jazyce českém, polském, německém a anglickém ve zkratce turistickou atraktivnost Desné a Podgórzyna. K dispozici budou bezplatně, například v informačním centru v Desné – Riedlově vile nebo u polských partnerů v obci Podgórzyn.

Projekt – Prezentace bez hranic – Desná a Podgórzyn“ č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001494

    

Skip to content