Střednědobý výhled rozpočtu města Desná na období let 2023 až 2027

Střednědobý výhled rozpočtu města Desná na období let 2023 až 2027 byl schválen na 6. zasedání Zastupitelstva města Desná dne 8.12.2021 usnesením č. 4.6.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2027

Skip to content