Střednědobý výhledu rozpočtu města Desná na období let 2025 až 2029

Střednědobý výhled rozpočtu města Desná na období let 2025 až 2029 byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva města Desná dne 13.12.2023 usnesením č. 4.5.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2029

Skip to content