Karnethův mlýn

Nachází se v Desné I u památníku Protržené přehrady, balvanu přivaleného vodou. I když letopočet na zdi domu hlásá rok 1815, existují domněnky, že pochází už z doby původní osady Desfoursov a je nejstarším domem v Desné. Jde skutečně o mlýn na obilí a o kus dále se dochovaly ještě zbytky náhonu k pohonu jeho mlýnského kola. Stavba si zachovala svůj původní vzhled, střecha je přestavěna.

Kontakt

Skip to content