Finanční prostředky Libereckého kraje pomohli zlepšit vybavení hasičů

Tak jako v mnoha předchozích letech i v roce 2022 získalo město finanční prostředky z dotačního fondu Libereckého kraje. Do programu 1. 1. „ Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“ jsme podali celkem 3 žádosti a podařilo se nám získat 131 400 Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Desná. Z celkových nákladů 223 508 Kč Liberecký kraj uhradil téměř 59 %.  Právě díky této podpoře se daří každoročně doplňovat a obnovovat vybavení jak v osobních ochranných prostředcích, tak v technickém vybavení jednotky. Před koncem roku tak hasiči získali 2 nové zásahové obleky, přenosný monitor s pěnotvornou tryskou, který pomůže při požárech, ale i suché obleky, které jsou nezbytné pro práci na vodě. Právě toto je nová, další specializace jednotky. Hasiči tedy kromě nového vybavení budou muset zvládnout i výcvik této předurčenosti.

Skip to content