Upozorňujeme na aktuální uzavírku ohledně oprav veřejného osvětlení – ul.Zásnubní

UPOZORNĚNÍ!

Kvůli obnově (výměně kabelu) veřejného osvětlení, dojde v části ulice Zásnubní (v prostoru od křižovatky s Údolní ulicí od bytovky č.p. 327-328 po křižovatku s ulicí Sokolská) ke krátkodobému omezení provozu, s možným krátkodobým zákazem vjezdu.

Ze strany zhotovitele bude maximální snahou zachovat při zemních pracích minimální průjezd této komunikace, pokud to bude možné, po skončení práce každý den odpoledne komunikaci opět zprůjezdnit. Jedná se o velmi dopravně citlivý úsek, který je spojnicí na Finské domky. Jsou tam však zhruba dva kritické úseky, kde přechodné uzavření nejspíše krátkodobě nastane.

Práce započnou od pondělí 5.6.2023 (rozsah prací cca jeden týden).

Děkujeme za pochopení.

Město Desná

Skip to content