Žádost o opravu komunikace v ul. Údolní

Dne 22.3.2023 jsme požádali vedoucího odboru inspekce silniční sítě Krajské správy silnic Libereckého kraje, na základě opakujících se stížností občanů Desné (zejména části Desná I) na stav komunikace ul. Údolní č. 29047/III, o rychlé opravení děr, které mohou způsobit škodu na vozidle, či případnou nehodu a dále o řešení reklamace se zhotovitelem díla, která by se týkala zbývajících závad. Komunikace byla rekonstruována v roce 2018 a k dnešnímu dni se zde bohužel nacházejí v několika místech díry, kde již může dojít k poškození vozidel. Na dalších více místech se již objevují praskliny a menší díry. Je pravděpodobné, že bez opravy, by následky po další zimě byly již velice výrazné. Dopis, který je přílohou byl na vědomí také zaslán na Krajský úřad Libereckého kraje i k rukám vedoucího odboru silničního hospodářství a dále statutárnímu náměstkovi hejtmana pověřeného řízením dopravy.

Žádost o opravu komunikace ul. Údolní

Skip to content