Příspěvkové organizace mohou požádat město o dotace do 31.3.2024

Rada města Desná na svém jednání dne 10.1.2024 rozhodla svým usnesením o vyhlášení výzvy k podání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku pro příspěvkové organizace dle Pravidel pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Desná na rok 2024. Termín pro podání žádosti je od 1.2.2024 do 31.3.2024. Vyzýváme možné žadatele, aby v uvedeném termínu podali své písemné žádosti o tento příspěvek na předepsaném formuláři buď osobně, poštou na adresu MěÚ Desná Krkonošská 318, Desná 468 61, či elektronicky na adresu epodatelna@mesto-desna.cz. Formulář žádosti a další informace se nacházejí na webových stránkách města www.mesto-desna.cz.

Formuláře

Skip to content