Příspěvkové organizace mohou žádat město o dotace do 31.3.2023

Rada města Desná na svém jednání dne 11.1.2023 rozhodla svým usnesením o vyhlášení výzvy k podání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku pro příspěvkové organizace dle Pravidel pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Desná na rok 2023. Termín pro podání žádosti je od 1.2.2023 do 31.3.2023. Vyzýváme možné žadatele, aby v uvedeném termínu podali své písemné žádosti o tento příspěvek na předepsaném formuláři buď osobně, poštou na adresu MěÚ Desná Krkonošská 318, Desná 468 61 či elektronicky na adresu epodatelna@mesto-desna.cz. Formulář žádosti a další informace se nacházejí v přílohách.

Pravidla pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města

Žádost o příspěvek na rok 2023

Vyúčtování finančního příspěvku na rok 2023

 

Skip to content