Střednědobý výhled rozpočtu města Desná na období let 2019 až 2023

Střednědobý výhled rozpočtu města Desná na období let 2019 až 2023 byl schválen na 9.zasedání Zastupitelstva města Desná dne 13.12.2017 usnesením č.4.5. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023

Skip to content