Pomoc Ukrajině – informace

Nové informace:

Projekt s názvem „Volání pro Ukrajince“www.volaniproukrajince.cz . Tento projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků ukrajinského jazyka na řadě úřadů a institucí.

Služba umožní ukrajinským občanům zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady, komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce. Obdobnou službu „Hovor s přepisem“ provozujeme již několik let pro osoby se sluchovým postižením (Linka 1221, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad práce atd.). Ve verzi „Volání pro Ukrajince“ je rozdílem pouze to, že přepisovatel je nahrazen překladatelem, který ovládá ukrajinský i český jazyk, a to umožňuje komunikovat ukrajinským občanům telefonicky bez znalosti českého jazyka. Službu lze využít oboustranně, tedy i za účelem telefonního spojení s ukrajinsky hovořícími občany.

Jedná se tedy o telefonní konferenci tří stran: 1. klient bez znalosti českého jazyka, 2. překladatel se znalostí českého a ukrajinského jazyka, 3. volaná strana (úřad, zdravotní pojišťovna atd.).

Přínosy služby:

 •      klient služby komunikuje ve svém rodném jazyce, a i volaná strana komunikuje přirozeně v českém jazyce,
 •      efektivní využití pracovních kapacit osob se znalostí českého a ukrajinského jazyka,
 •      možnost řešit záležitosti bez osobní návštěvy (úřad práce, zdravotní pojištění, městské úřady, neziskové organizace, hledání zaměstnání, soukromá komunikace)
 •      službu lze využít i při komunikaci na místě (pobočky úřadu práce apod.)
 •      klient navíc obdrží krátký souhrnný zápis klíčových informací v textové podobě v ukrajinském jazyce
 •      služba je kompletně zdarma

Cíle projektu:

Naším cílem je zpřístupnit komunikaci s institucemi, úřady či poskytovateli služeb, pro které je obtížné zajistit si vlastní ukrajinsky hovořící operátory na svých informačních linkáchi na místě. Zprostředkování tlumočenítelefonních hovorů budeme zajišťovat i pro další účely, např. soukromé hovory (domluvení ubytování, práce, školy apod.) V první fázi je naším cílem rozšíření této služby zejména na nejvíce exponované úřady státní správy jako jsou úřady práce, pobočky cizinecké policie, krajské úřady a městské úřady. V dalším kroku budeme službu rozšiřovat na neziskové organizace pomáhající uprchlíkům a následně mezi širokou veřejnost.

Jak se zapojit do projektu:

 1.   Informujte nás o Vašem zájmu zapojit se do této služby – podpora@transkript.cz
 2.   Umístěte na svém webu v sekci „kontakty“ popis služby v ukrajinštině: „Безкоштовні дзвінки з перекладом з української на чеську мову“ (Bezplatné telefonování s překladem mezi českým a ukrajinským jazykem) a odkaz na webovou stránku www.volaniproukrajince.cz . Pokud je to možné, tak k umístění odkazu využijte přiložený „banner“ s logem a popisem služby v jednom
 3.   Šířit povědomí o této službě na další úřady (městské úřady, obecní úřady) i mezi občany.

Budeme rádi, pokud se i Váš úřad zapojí do tohoto projektu a stane se tak telefonicky přístupným pro ukrajinské občany. Službu je rovněž možné využít při jednání tváří v tvář.

Představení sociálního podniku Transkript online, s. r. o.

https://www.youtube.com/watch?v=Yr5d5Bq4hDY&t=1s&authuser=1

Další informace:

 1. Neuskutečňovat sbírky materiální pomoci kromě speciálních požadavků Ukrajiny viz. (vojenský a speciální zdravotnický materiál). Přehled na: https://www.facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia/posts/4938455702914371
 2. Finanční pomoc posílat pouze na konta oficiálních sbírek, jejichž přehled naleznete například na: www.darujme.cz
 3. Neuskutečňovat cesty na hranice Ukrajiny za účelem dopravy osob na území ČR bez předchozí konkrétní dohody s občany Ukrajiny
 4. Jako nejdůležitější se jeví vytipovat a na níže uvedenou adresu poslat možnou ikona souborunabídku ubytování v Tanvaldě a okolí s jeho bližší charakteristikou (počet lůžek, bezbariérovost, sociální zřízení) na emailovou adresu: pomoc@tanvald.cz

Další důležité odkazy a telefonická čísla:

KACPU – Krajské asistenční centrum je zřízeno v prostorách zrekonstruované budovy D Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2. Funguje od úterý 1. 3. 2022.

ikona souboruLeták ve formátu PDF.

Info – poskytovatelům ubytovacích zařízení k pomoci válečným uprchlíkům

INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY

INFORMACE, DOKUMENTY / ІНФОРМАЦІЯ, ДОКУМЕНТИ

 • Krajské asistenční centrum pomoci uprchlíkům v Liberci (KACPU) – informace
  Регіональний центр допомоги біженцям у Ліберці (KACPU) – інформація
 zde
 • Informace pro občany Ukrajiny (Ministerstvo vnitra ČR)
  Інформація для громадян України (Міністерство внутрішніх справ ЧР)
zde
 • Linka pro občany Ukrajiny
  Гаряча лінія для громадян України
zde
 • Informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
  Libereckého kraje ke vzdělávání dětí – uprchlíků z Ukrajiny
  Інформація департаменту освіти, молоді, спорту та спорту обласного управління
  Ліберецької області з питань освіти дітей – біженців з України
zde

   DALŠÍ INTERNETOVÉ ODKAZY / ІНШІ ІНТЕРНЕТ-ПОСИЛАННЯ

 • První kroky a právní pomoc občanům Ukrajiny, když dorazí do České republiky
  Перші кроки та правова допомога громадянам України при їх прибутці до Чехії
zde
Skip to content