2017

Závěrečný účet města Desná a výsledky hospodaření za rok 2017 byly projednány na 3.zasedání Zastupitelstva města Desná dne 20.6.2018. Zastupitelstvo města usnesením č. 5.2.2 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Desná za rok 2017 bez výhrad.

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města ve dnech 1. – 21. června 2018.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.

Závěrečný účet města Desná za rok 2017

Skip to content