2019

Závěrečný účet Mikroregionu Tanvaldsko (IČO:70852871) a výsledky hospodaření za rok 2019 byly projednány shromážděním starostů na zasedání konaném dne 25.6.2020. Hospodaření za rok 2019 bylo schváleno usnesením č.18/2020 bez výhrad.

Skip to content