Časté dotazy

Potřebuji se zbavit starého spotřebiče, kam s ním?

Starý spotřebič můžete odvést na sběrný dvůr ve městě Desná. Provozní doba sběrného dvora je:

1. dubna – 30. listopadu: středa 14.00 – 17.00 hodin, sobota 8.00 – 12.00 hodin

1. prosince – 31. března: středa 14.00 – 16.00 hodin, sobota 9.00 – 11.00 hodin

Více informací zde.

Ztratil jsem občanku, co mám dělat?

  • neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu
  1. kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy), v hl.m. Praze kterémukoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 nebo

  2. kterémukoliv matričnímu úřadu,
  3. odcizení občanského průkazu (nikoli ztrátu) lze ohlásit také Policii České republiky.

Tyto úřady hned zavedou údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do informačního systému evidence občanských průkazů. Následně jsou čísla těchto občanských průkazů zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra v databázi neplatných dokladů, v Schengenském informačním systému a v databázi Interpolu tak, aby se předešlo zneužití občanského průkazu.

Ztrátu nebo odcizení dokladu neoznamujte Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra není příslušné k zavádění těchto údajů do informačního systému, pouze zveřejňuje údaje o ztrátě nebo odcizení dokladu v databázi neplatných dokladů na internetových stránkách. Tyto údaje však již musí být v informačním systému zavedeny.

Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu.

Nalezený občanský průkaz musíte odevzdat. Používání občanského průkazu, jehož ztrátu nebo odcizení občan ohlásil, je přestupkem.

Při ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu obdržíte Potvrzení o občanském průkazu. Toto potvrzení není náhradní doklad za občanský průkaz (není to veřejná listina, neobsahuje fotografii).

Máte povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu (vybírá se správní poplatek 100 Kč).

Lhůta pro vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je 30 dnů. Občanský průkaz lze vydat za správní poplatek také ve zkrácených lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Požádat o vydání nového občanského průkazu můžete u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (příslušnost pro vydání občanského průkazu se již neřídí místem trvalého pobytu). Občanské průkazy ve zkrácených lhůtách vydává také Ministerstvo vnitra.

Při podání žádosti o nový občanský průkaz budete muset prokázat totožnost (např. cestovním pasem, řidičským průkazem, rodným listem).

Pokud je váš občanský průkaz v databázi neplatných dokladů a nehlásili jste jeho ztrátu ani odcizení, nemusí se jednat o chybný údaj. Neplatný může být občanský průkaz i z důvodu zrušení trvalého pobytu. (Ohlašovna může ve správním řízení zrušit trvalý pobyt na návrh oprávněné osoby, pokud občan nemá žádné užívací právo k bytu nebo domu, a zároveň se tam nezdržuje).

Potřebuji vyřešit pohřeb, na koho se mám obrátit?

Můžete se obrátit na pohřební službu Tanvald – odkaz, nebo na správce hřbitova města Desná paní Kopalovou – tel: 720603979

Chci zapsat dítě do školy, jak to funguje?

Datum zápisu dětí do mateřské školy si stanovuje školka na měsíc květen, více informací naleznete vždy na webových stránkách města Desná, nebo přímo na webových stránkách mateřské školy.

msdesna

 

Kde mám zaplatit za odpad? Co když jsem zapomněl?

Splatnost místních poplatků: PŘEHLED MÍSTNÍCH POPLATKŮ 2024

Poplatky můžete uhradit na pokladně města Desná vždy v pondělí a ve středu (7:00 – 17:00 hodin) – polední pauza 11:30 – 12:00 hodin.

Poplatky můžete hradit i převodem na účet. Podklady pro platbu (číslo účtu, variabilní symbol) Vám sdělíme na telefonním čísle 770 162 382 nebo emailem: poplatky@mesto-desna.cz.

Potřebuji uhradit poplatek za psa

Splatnost místních poplatků: PŘEHLED MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Poplatky můžete uhradit na pokladně města Desná vždy v pondělí a ve středu (7:00 – 17:00 hodin)  – polední pauza 11:30 – 12:00 hodin.

Poplatky můžete hradit i převodem na účet. Podklady pro platbu (číslo účtu, variabilní symbol) Vám sdělíme na telefonním čísle 770 162 382 nebo emailem: poplatky@mesto-desna.cz.

Přihlášení a odhlášení psa je třeba nahlásit na evidenci psů (kancelář číslo 4) – k přihlášení psa je třeba očkovací průkaz a číslo čipu.

Skip to content